Kumpulan Sasaran

Our Target Group

Keluarga B40: rakyat Malaysia yang miskin dan memerlukan

Orang Asli: penduduk asal Malaysia

Anak-anak yatim

Warga emas di rumah orang-orang tua

Ibu bapa tunggal

Orang Kurang Upaya (OKU)

Orang-orang pelarian dan pencari suaka