Pendekatan Kami

Kami bekerjasama secara kolaboratif dengan pusat-pusat perkhidmatan masyarakat (Pusat Khidmat Rakyat), Jabatan Kebajikan Masyarakat, pemimpin masyarakat / jawatankuasa penduduk (Persatuan Penduduk), badan-badan keagamaan dan individu-individu untuk memahami keperluan-keperluan masyarakat dan menubuhkan program-program untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi, kesihatan, sosial dan pendidikan masyarakat.

Metodologi Kami:

Methodology
 • a.

  Mengadakan kaji selidik di kawasan kediaman dan persekitarannya, mengadakan perjumpaan dengan pemimpin masyarakat atau ahli jawatankuasa penduduk (misalnya Pengerusi dan lain-lain), memberikan borang kaji selidik kepada mereka agar mereka dapat membantu OH mengenalpasti keluarga-keluarga yang memerlukan dengan mengisi borang kaji selidik iaitu Borang Permohonan Bantuan tersebut.

 • b.

  Menghubungi Jabatan Kebajikan Masyarakat / Pusat Khidmat Rakyat untuk mendapatkan maklumat masyarakat yang memerlukan di kawasan mereka.

 • c.

  Berjumpa dengan badan-badan keagamaan yang berkaitan (misalnya masjid, kuil, gereja) dan OH mendapatkan maklumat daripada ahli-ahli jawatankuasa mereka.

 • d.

  Berhubung dengan individu-individu yang mengenali masyarakat yang memerlukan di kawasan tersebut.

 • e.

  Mendapat rujukan daripada masyarakat yang memerlukan itu sendiri.Untuk (a), kami akan mengumpulkan borang kaji selidik dari pemimpin masyarakat, menghubungi dan melawat ketua keluarga untuk mendapatkan maklumat lanjut.
Untuk (b) - (e), secara amnya, kami akan menyediakan borang kaji selidik, menghubungi dan melawat ketua keluarga untuk membuat siasatan yang lebih lanjut.